Stowarzyszenie sprawuje pieczę nad działalnością sekcji Strong Man przyczyniając się do propagowania sportów siłowych i promowania miasta Sandomierza w regionie świętokrzyskim i podkarpackim, a poprzez relacje telewizyjne z zawodów, również w całym kraju i poza jego granicami.

   W ostatnich kilku latach, sporty siłowe za sprawą sukcesów zawodników Polski na arenie międzynarodowej, stały się bardzo popularne w naszym kraju.

   Najważniejszym dla nas zadaniem jest w obecnej chwili przygotowanie naszego najlepszego zawodnika, czołowego w kraju strong mana, dwukrotnego zdobywcę tytułu Najsilniejszego Człowieka w Polsce - Pawła Pachnika do startów w zawodach Pucharu Polski Strong Man.

   Stowarzyszenie nasze prowadzi działalność na rzecz zainteresowania młodzieży sportem, upowszechnienia kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz umożliwia czynne uprawianie sportu w specjalistycznych sekcjach sportowych.

   Naszym celem nadrzędnym jest wspieranie i prowadzenie na wysokim poziomie, silnej sekcji Strong Man, dyscypliny sportu bardzo ostatnio popularnej w naszym kraju, której zawodnicy starując w edycjach Pucharu Polski, będą reprezentowali i promowali miasto Sandomierz.

Witamy!
Stowarzyszenie Sportów Siłowych w Sandomierzu, prowadzi działalność mającą na celu upowszechnienie kultury fizycznej oraz popularyzację sportów siłowych.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony!
 

Designed by: TBG-Net WebDesign